Dom Polski Południowej w Brukseli

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2019 r. Dom Polski Południowej w Brukseli zakończył swoją działalność.
Od 1 stycznia 2020 r. województwa wchodzące w jego skład – tj. Małopolskie, Opolskie i Śląskie – realizują swoje zadania indywidualnie.

Kontakt do brukselskich przedstawicielstw:

MAŁOPOLSKIE

Małopolska Region Brussels Office
41, rue de la Science
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 513 79 98
bruxelles@umwm.pl
www.malopolska.pl

OPOLSKIE

Information Office of Opolskie Region in Brussels
41, rue de la Science
1000 Bruxelles
Tel. +32 465 27 10 10
bruksela@opolskie.pl

ŚLĄSKIE

Regional Office of Silesia Voivodeship in Brussels
41, rue de la Science
1000 Bruxelles
Tel. +32 2 781 08 90
bruksela@slaskie.pl